wrz 20 2017
Rada Rodziców
Redaktor: Administrator   
20.09.2017.

 

Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką” 

 J. Korczak

                   Skład Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Popielawach

                                w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

p. Joanna Krych

Zastępca Przewodniczącej

 

p. Beata Malinowska

Skarbnik

p. Justyna Hamera

Sekretarz

p. Magdalena Świątnicka


 Do zadań Rady Rodziców należą m.in. 

  • wspomaganie aktywnej roli rodziców w życiu szkoły
  • zbieranie funduszy potrzebnych do wspierania działalności szkoły, ustalanie zasad ich użytkowania
  • porady w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci

Konto Rady Rodziców: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Rokicinach

55 8985 0004 0090 0905 3804 0001


Zmieniony ( 02.01.2018. )