wrz 02 2016
Zebrania z rodzicami 2018/2019
Redaktor: Administrator   
02.09.2016.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019.

Lp.  Tematyka zebrania
 Termin Formy realizacji
 1.Zebranie organizacyjno-informacyjne z rodzicami.

Zebranie Klasowych Rad Rodziców (wszystkich klas).

Wybór  Rady Rodziców.
13 września 2018r. (czwartek)

Spotkanie z wychowawcami: -zapoznanie z organizacją roku szkolnego 2018/2019,
- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi zawartymi w WZO.
- wybór Klasowych Rad Rodziców,
- planowanie współpracy.

 2.

Zebranie informacyjne o postepach w nauce i zachowaniu.

 15 listopada 2018r. (czwartek)

Spotkanie z wychowawcami: -informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

 3.Podsumowanie pracy za półrocze w bieżącym roku szkolnym

 

 31 stycznia

2019r.

(czwartek)

Spotkanie z wychowawcami: -informacja o wynikach w nauce i zachowaniu.

 4.Zebranie z rodzicami.

04 kwietnia 2019r. (czwartek)

Spotkanie z wychowawcami: -informacja o wynikach w nauce i zachowaniu.

 5.Informacyjne o przewidywanych ocenach rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.16 maja 2019r. (czwartek)

Spotkanie z wychowawcami:
-informacja o postępach w nauce  i zachowaniu oraz ocenach proponowanych.

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 16:30.


Zmieniony ( 03.09.2018. )