wrz 11 2017
Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Redaktor: Administrator   
11.09.2017.

Informujemy, że od 11 września 2017 r. uczniowie mogą korzystać z obiadów.  Koszt jednego obiadu 4,50 zł.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole.

Rodzina może skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 150% kwoty kryterium dochodowego, które wynosi 514 zł. (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł). 150 % kryterium dochodowego wynosi 771, 00 zł netto.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż są przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe. Osoby zainteresowane powinny przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;
  • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych z posiadanego gospodarstwa rolnego lub prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Zmieniony ( 15.10.2017. )