wrz 05 2017
Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018
Redaktor: Administrator   
05.09.2017.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2017/2018 należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach w terminie od 1 do dnia 15 września 2017 roku. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: 

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -  wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • a także, gdy rodzina jest niepełna.

Obecnie miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego nie może być większy niż 514 zł netto (dochód za sierpień).

Wnioski na stypendium szkolne są do pobrania  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach pokój nr 21 lub na stronie internetowej www.gopsrokiciny.naszops.pl.

Zmieniony ( 15.10.2017. )