wrz 19 2016
Regulamin korzystania z darmowych podręczników. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
19.09.2016.

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

w Publicznym Gimnazjum w Popielawach

Na podstawie art.22 ust.2 Ustawy o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 poz.2572 ze zm.)

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 -  Regulamin

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „regulaminem”, reguluje:
   a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych,
   b) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika bądź materiałów edukacyjnych.
2. Każdy uczeń i jego rodzic powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2 - Użytkownicy biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
 2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września.

§ 3 - Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.
 3. Termin ich zwrotu mija  15 czerwca danego roku szkolnego.
 4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 4 - Procedura wypożyczania podręcznika

1.Podręcznik i materiały edukacyjne pobiera z biblioteki wychowawca klasy i przygotowuje odpowiednią ilość oświadczenia dotyczącego używania podręcznika rodzicom ucznia (załącznik nr 1).                                                                                                                                                  
2. Uczeń przegląda podręczniki i materiały dydaktyczne w obecności wychowawcy i zgłasza ewentualnie uwagi.
3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, że mogą razem z dzieckiem po wypożyczeniem  podręcznika lub materiałów edukacyjnych  sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.                                                                                 

4. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników.                                                                                          

§ 5 - Zmiana Szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.

Rozdział II - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE

§ 1 - Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe  obłożenie książek i ich czystość i stan techniczny
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw wynikających z użytkowania podręcznika.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5. Wraz z upływem terminu zwrotu (15 czerwca) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 § 2 - Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika  rozumie się : zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Przez zniszczenie podręcznika  rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, spowodowane przez użytkownika, które uniemożliwiają  z nich korzystanie.

§ 3 - Zakres odpowiedzialności

1.Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wypożyczonych podręczników oraz materiałów edukacyjnych.                                   

2.Za zniszczone podręczniki uczeń otrzymuje punkty ujemne z zachowania (dbałość o mienie)
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika bądź odkupić podręcznik.
4. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły wraz z powołaną przez niego komisją.

Rozdział III- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarz zobowiązany jest  do udostępniania uczniom i rodzicom regulaminu biblioteki na każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne z użytkownikiem biblioteki bibliotekarz konsultuje z wychowawcą a następnie z Dyrektorem Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

Zmieniony ( 19.09.2016. )
 


Imieniny

16 Października 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Ambroży, Aurelia,
Dionizy, Florentyna,
Galla, Gallina,
Gaweł, Gerard,
Gerarda, Gerhard,
Grzegorz, Radzisław

Wydarzenia

do zimowej przerwy świątecznej pozostało

Odliczanie do
21. December 2018, 14:00
Pozostały czas
66 dni
3 godzin
27 minut

Kalendarz

« < Październik 2018 > »
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Pogoda na dziś

A co słychać w Rokicinach? :)

Cytat dnia

Kto kłopocze się tym co było, traci teraźniejszość i ryzykuje przyszłość.

Aktualnie

Odwiedza nas 9 gości